Sisukaart > Haridusasutusele

Haridusasutusele

Haridusasutused on spetsialiseeruunud teadmiste ning oskuste andmisel vastavalt riiklikutele õppekavadele. Lähtudes eelnevast on valitud personal/õpetajad, kes on omaala spetsialistid, kes kahtlemata suudavad pakkuda omas valdkonnas parimat.

Liiklus on valdkond, millest igaüks teab midagi - see midagi on üldjuhul niipalju, et jõuda tervelt kooli ja õhtul koju. Kas need teadmised ja oskused on piisavad, et tagada parim liikluskasvatus koolis?

Lähtuvalt eelnevast mõttearendusest kutsume üles haridusasutusi arutlema võimalikest lahendustest liikluskasvatusvaldkonnas - kuidas on lahendatud hetkel liikluskasvatus, millised on täna mured, millised oleksid teie soovid.

Ühiselt leiame parima lahenduse!