Sisukaart > Avalehekülg

Infotund

Politsei- ja Piirivalveameti poolt loodud infotundide seeria, mis suunatud nii kommertssõiduki juhile kui ka vedajale ja logistikule. Olete oodatud!

Veel

Autokoolile

Kas oled oma murega üksi? Tunned, et seadusloome muutub niivõrd tihti, et ei jõua seda ise läbi töötada? Vajad infot kaasaegsete õppevõimaluste kohta?

Tere tulemast!

 Veel

Haridusasutusele

Riiklikud õppekavad ja nende seotus liiklusega.

Erinevad võimalused atraktiivseks liikluskasvatuseks.

Liiklusteadmised - kas õpilase põhiõigus?

Tule räägi kaasa ja muudame Eesti turvalisemaks!

 

Veel

valdkond

Valdkond IV.

Veel

Kvaliteetse Liiklusõppe Ühendus

 

Kvaliteetse Liiklusõppe Ühendus (KLOY) on kutsutud ellu, et ühendada erinevaid liikluse- ja liiklusohutusega tegelevaid huvigruppe. Ühenduse eesmärk on liiklusohutuse parandamine, „kitsakohtade“ likvideerimise nii seadusandluses, kui taristul.

KLOY korraldab erinevaid liiklusohutusealaseid seminare, koolitusi ning e-koosolekuid, läbi mille on võimalik liikmetel edastada infot ja ettepanekuid valupunktides nende tegevusvaldkonnas.

Ühendus osaleb aktiivselt seadusloome tööprotsessis, tehes ametkondadele ettepanekuid seadusandlike aktide täiendamiseks ja vajadusel muutmiseks, seistes seeläbi oma liikmete huvide  ja liiklusohutuse eest.

Ühendus ootab oma ridadesse liiklusohutusest huvitatud nii juriidilisi-, kui füüsilisi isikuid. Liitumisavalduse saad leiad siit (lisandub peagi elektroonne võimalus, hetkel kõigil soovijail palun kirjutada.